W mieście pory roku przychodzą jakoś same, nie bardzo wiadomo jak - po prostu z miejska, kalendarzowo.


w-mieście-pory-roku-przychodzą-jakoś-same-nie-bardzo-wiadomo-jak-po-prostu-z-miejska-kalendarzowo
emil zegadłowiczmieścieporyrokuprzychodząjakośsameniebardzowiadomojakpoprostumiejskakalendarzowow mieściemieście porypory rokuroku przychodząprzychodzą jakośjakoś samenie bardzobardzo wiadomowiadomo jakjakpopo prostuprostu zz miejskaw mieście porymieście pory rokupory roku przychodząroku przychodzą jakośprzychodzą jakoś samenie bardzo wiadomobardzo wiadomo jakwiadomo jakpo prostupo prostu zprostu z miejskaw mieście pory rokumieście pory roku przychodząpory roku przychodzą jakośroku przychodzą jakoś samenie bardzo wiadomo jakbardzo wiadomo jakpo prostu zpo prostu z miejskaw mieście pory roku przychodząmieście pory roku przychodzą jakośpory roku przychodzą jakoś samenie bardzo wiadomo jakpo prostu z miejska

Miłość jest to jakieś nie wiadomo co, przychodzące nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak, i sprawiające ból nie wiadomo dlaczego. -Louis de Camoes
miłość-jest-to-jakieś-nie-wiadomo-co-przychodzą-nie-wiadomo-skąd-i-nie-wiadomo-jak-i-sprawiają-ból-nie-wiadomo-dlaczego
Miłość jest to jakieś nie wiadomo co, przychodzące nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak i sprawiające ból nie wiadomo dlaczego. -Luís de Camões
miłość-jest-to-jakieś-nie-wiadomo-co-przychodzą-nie-wiadomo-skąd-i-nie-wiadomo-jak-i-sprawiają-ból-nie-wiadomo-dlaczego
Miłość to owoc każdej pory roku, więc zawsze jest w zasięgu ręki. -Matka Teresa z Kalkuty
miłość-to-owoc-każdej-pory-roku-więc-zawsze-jest-w-zasięgu-ręki
Pory roku są największymi rewolucjami świata. Jakże inni byliby ludzie mając nadzieję na coroczne zakwitanie. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
pory-roku-są-największymi-rewolucjami-świata-jakże-inni-byliby-ludzie-mając-nadzieję-na-coroczne-zakwitanie
Pomyślałem, że czy jest Bóg, czy nie, to się jakoś tym ludziom po prostu należy. -Janusz Głowacki
pomyśłem-że-czy-jest-bóg-czy-nie-to-ę-jakoś-tym-ludziom-po-prostu-należy
Zdarzenia bardzo dobre i bardzo złe przychodzą nagle. Nic ich nie zapowiada - ani przeczucia, ani żaden wstęp. -Nadzieja Drucka
zdarzenia-bardzo-dobre-i-bardzo-złe-przychodzą-nagle-nic-ich-nie-zapowiada-ani-przeczucia-ani-żaden-wstęp