W moich posiadłościach słońce nie zachodzi.


w-moich-posiadłościach-słoń-nie-zachodzi
karol vmoichposiadłościachsłońceniezachodziw moichmoich posiadłościachposiadłościach słońcesłońce nienie zachodziw moich posiadłościachmoich posiadłościach słońceposiadłościach słońce niesłońce nie zachodziw moich posiadłościach słońcemoich posiadłościach słońce nieposiadłościach słońce nie zachodziw moich posiadłościach słońce niemoich posiadłościach słońce nie zachodzi

Słońce zachodzi Cienie w swej istocie Idą żerować  -Martyna_Jarosz
słoń-zachodzi-cienie-w swej-istocie-idą-żerować 
Zachodzi słońce, ciepłem otu­la horyzont. Pro­mieniami nadziei. -cytlopka
zachodzi-słoń-ciepłem-otu­-horyzont-pro­mieniami-nadziei
Jes­teś ob­sesją moich myśli... Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu, Po­kusą dla moich ust.. Tor­turą dla mej tęsknoty, I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy!  -Andrea
jes­teś-ob­sesją-moich-myśli-naj­większym-pożąda­niem-dla-moich-oczu-po­kusą-dla-moich-ust-tor­turą-dla-mej-tęsknoty-i-wreszcie