W mroku wszystkie drogi prowadzą w przepaść.


w-mroku-wszystkie-drogi-prowadzą-w-przepaść
iason evangelumrokuwszystkiedrogiprowadząprzepaśćw mrokumroku wszystkiewszystkie drogidrogi prowadząprowadzą ww przepaśćw mroku wszystkiemroku wszystkie drogiwszystkie drogi prowadządrogi prowadzą wprowadzą w przepaśćw mroku wszystkie drogimroku wszystkie drogi prowadząwszystkie drogi prowadzą wdrogi prowadzą w przepaśćw mroku wszystkie drogi prowadząmroku wszystkie drogi prowadzą wwszystkie drogi prowadzą w przepaść

Wszystkie drogi dobra i prawdy prowadzą do Ewangelii.Wszystkie drogi dobra i prawdy, prowadzą do ewangelii.Drogi prowadzą zawsze do ludzi.W miłości wszystkie środki są dobre, prócz tych, które prowadzą prosto do celu.Prawie wszystkie kobiety prowadzą podwójną buchalterię: lata dzielą przez dwa, a cenę sukni mnożą przez dwa.Choćbyś wszystkie przeszedł drogi, nie dotrzesz do granic duszy; taka w niej głębia. Natura rzeczy lubi się ukrywać.