****** *** …w myślach, które biegną szybko… …w marze­niach, które są jak ko­loro­we motyle… …w snach, które są piękne… ZAWSZE… ****** *** 


w-myślach-które-biegną-szybko-w-marze­niach-które-są jak ko­loro­we-motyle-w-snach-które-są piękne-zawsze- 
bożena baja…wmyślachktórebiegnąszybko…marze­niachsą jak ko­loro­wemotyle…snachsą piękne…zawsze… …w myślachktóre biegnąbiegną szybko…szybko… …w…w marze­niachktóre są jak ko­loro­wesą jak ko­loro­we motyle…motyle… …w…w snachktóre są piękne…są piękne… zawsze…zawsze… ********* …w myślachktóre biegną szybko…biegną szybko… …wszybko… …w marze­niachktóre są jak ko­loro­we motyle…są jak ko­loro­we motyle… …wmotyle… …w snachktóre są piękne… zawsze…są piękne… zawsze… ******zawsze… ****** *** ****** *** …w myślachktóre biegną szybko… …wbiegną szybko… …w marze­niachktóre są jak ko­loro­we motyle… …wsą jak ko­loro­we motyle… …w snachktóre są piękne… zawsze… ******są piękne… zawsze… ****** *** które biegną szybko… …w marze­niachktóre są jak ko­loro­we motyle… …w snachktóre są piękne… zawsze… ****** *** 

My ludzie umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach które mogłyby być piękne a nie były, o skarbach, które mogłyby być odkryte, ale pozostały na zawsze niewidoczne pod piaskami. Obawiamy się sięgać po swoje największe marzenia, ponieważ wydaje nam się, że nie jesteśmy ich godni, lub że nigdy nam się to nie uda.Mo­je marze­nie o miłości ob­ra­ca się w gru­zy, tak jak ściany han­ga­ru, z które­go zos­tają tyl­ko zwęglo­ne szczątki, czar­ne i wykręco­ne blachy, po­pioły, które strażacy jeszcze polewają.Nawet jeśli czasem trochę się skarżę - mówiło serce - to tylko dlatego, że jestem sercem ludzkim, a one są właśnie takie. Obawiają się sięgnąć po swoje najwyższe marzenia, ponieważ wydaje im się że nie są ich godne, albo że nigdy im się to nie uda. My, serca, umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach, które mogły być piękne, a nie były, o skarbach, które mogły być odkryte, ale pozostają na zawsze niewidoczne pod piaskiem. Gdy tak się dzieje, zawsze na koniec cierpimy straszliwe męki.Kobiety dzielą się na dwie kategorie. Na roztrzepane, które zawsze gubią rękawiczki i na uważne, które zawsze jedną przynoszą do domu.Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ......Najgroźniejsze jest zepsucie tajemne; zepsucie, które się kryje, które udaje porządek, które przybiera kształt zasady, które kieruje się tam, dokąd na pozór wcale nie zmierza.