W nędzy poswarków, w zazdrości plotek, podczas rozruchu nowin, w zgubie potwarzy - nawięcej bywa.


w-nędzy-poswarków-w-zazdroś-plotek-podczas-rozruchu-nowin-w-zgubie-potwarzy-nawięcej-bywa
jan Żabczycnędzyposwarkówzazdrościplotekpodczasrozruchunowinzgubiepotwarzynawięcejbywaw nędzynędzy poswarkóww zazdrościzazdrości plotekpodczas rozruchurozruchu nowinw zgubiezgubie potwarzypotwarzynawięcejnawięcej bywaw nędzy poswarkóww zazdrości plotekpodczas rozruchu nowinw zgubie potwarzyzgubie potwarzynawięcej bywaw zgubie potwarzy

Podczas kazania czy podczas odczytu najlepszy sposób na samotność - to zdrzemnąć się.Świat zwykł po niebiosa wychwalać ludzi przyzwoitych i hojnych li tylko dlatego, że na ich zgubie żeruje.Świat zwykł po niebiosa wychwalać ludzi przyzwoitych i hojnych i tylko dlatego, że na ich zgubie żeruje.A! mówić by o tym wiele; / Ale ja nie lubię plotek.Głód podczas wojny daje się łatwiej znieść niż podczas pokoju. Łatwiej znieść i łatwiej wytłumaczyć.Pod wiej­skim sklepem Dziś za­miast mielizn plotek Ar­ras stokrotek