W nędzy poswarków, w zazdrości plotek, podczas rozruchu nowin, w zgubie potwarzy - nawięcej bywa.


w-nędzy-poswarków-w-zazdroś-plotek-podczas-rozruchu-nowin-w-zgubie-potwarzy-nawięcej-bywa
jan Żabczycnędzyposwarkówzazdrościplotekpodczasrozruchunowinzgubiepotwarzynawięcejbywaw nędzynędzy poswarkóww zazdrościzazdrości plotekpodczas rozruchurozruchu nowinw zgubiezgubie potwarzypotwarzynawięcejnawięcej bywaw nędzy poswarkóww zazdrości plotekpodczas rozruchu nowinw zgubie potwarzyzgubie potwarzynawięcej bywaw zgubie potwarzy

Podczas kazania czy podczas odczytu najlepszy sposób na samotność - to zdrzemnąć się. -Paul Claudel
podczas-kazania-czy-podczas-odczytu-najlepszy-sposób-na-samotność-to-zdrzemnąć-ę
Świat zwykł po niebiosa wychwalać ludzi przyzwoitych i hojnych li tylko dlatego, że na ich zgubie żeruje. -Ivo Andric
Świat-zwykł-po-niebiosa-wychwalać-ludzi-przyzwoitych-i-hojnych-li-tylko-dlatego-że-na-ich-zgubie-żeruje
Świat zwykł po niebiosa wychwalać ludzi przyzwoitych i hojnych i tylko dlatego, że na ich zgubie żeruje. -Ivo Andrić
Świat-zwykł-po-niebiosa-wychwalać-ludzi-przyzwoitych-i-hojnych-i-tylko-dlatego-że-na-ich-zgubie-żeruje
Głód podczas wojny daje się łatwiej znieść niż podczas pokoju. Łatwiej znieść i łatwiej wytłumaczyć. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
głód-podczas-wojny-daje-ę-łatwiej-znieść-ż-podczas-pokoju-Łatwiej-znieść-i-łatwiej-wytłumaczyć
Pod wiej­skim sklepem Dziś za­miast mielizn plotek Ar­ras stokrotek  -fyrfle
pod-wiej­skim-sklepem-dziś-za­miast-mielizn-plotek-ar­ras-stokrotek