W naszej epoce, epoce potęgi atomowej, byłoby nonsensem uważać wojnę za odpowiedni środek przywrócenia naruszonych praw.


w-naszej-epoce-epoce-potęgi-atomowej-byłoby-nonsensem-uważać-wojnę-za-odpowiedni-środek-przywrócenia-naruszonych-praw
jan xxiiinaszejepoceepocepotęgiatomowejbyłobynonsensemuważaćwojnęzaodpowiedniśrodekprzywrócenianaruszonychpraww naszejnaszej epoceepoce potęgipotęgi atomowejbyłoby nonsensemnonsensem uważaćuważać wojnęwojnę zaza odpowiedniodpowiedni środekśrodek przywróceniaprzywrócenia naruszonychnaruszonych praww naszej epoceepoce potęgi atomowejbyłoby nonsensem uważaćnonsensem uważać wojnęuważać wojnę zawojnę za odpowiedniza odpowiedni środekodpowiedni środek przywróceniaśrodek przywrócenia naruszonychprzywrócenia naruszonych prawbyłoby nonsensem uważać wojnęnonsensem uważać wojnę zauważać wojnę za odpowiedniwojnę za odpowiedni środekza odpowiedni środek przywróceniaodpowiedni środek przywrócenia naruszonychśrodek przywrócenia naruszonych prawbyłoby nonsensem uważać wojnę zanonsensem uważać wojnę za odpowiedniuważać wojnę za odpowiedni środekwojnę za odpowiedni środek przywróceniaza odpowiedni środek przywrócenia naruszonychodpowiedni środek przywrócenia naruszonych praw

W epoce potęgi atomowej byłoby nonsensem uważać wojnę za odpowiedni środek przywrócenia naruszonych praw.Technicznie żyjemy w epoce atomowej, uczuciowo ciągle w epoce kamiennej.Żyjemy w epoce móżdżków elektronowych.To, co jest prawdą w pewnej epoce, staje się błędem w innej.Artyści na najwyższym szczeblu nadają barwę i wyraz epoce, w której żyją.Żyjemy w epoce fachowców, którzy nie interesują się swoim fachem.