W naszym życiu nikt nie potrafi nauczyć się rezygnacji z oklasków.


w-naszym-życiu-nikt-nie-potrafi-nauczyć-ę-rezygnacji-z-oklasków
henryk mannnaszymżyciuniktniepotrafinauczyćsięrezygnacjioklaskóww naszymnaszym życiużyciu niktnikt nienie potrafipotrafi nauczyćnauczyć sięsię rezygnacjirezygnacji zz oklaskóww naszym życiunaszym życiu niktżyciu nikt nienikt nie potrafinie potrafi nauczyćpotrafi nauczyć sięnauczyć się rezygnacjisię rezygnacji zrezygnacji z oklaskóww naszym życiu niktnaszym życiu nikt nieżyciu nikt nie potrafinikt nie potrafi nauczyćnie potrafi nauczyć siępotrafi nauczyć się rezygnacjinauczyć się rezygnacji zsię rezygnacji z oklaskóww naszym życiu nikt nienaszym życiu nikt nie potrafiżyciu nikt nie potrafi nauczyćnikt nie potrafi nauczyć sięnie potrafi nauczyć się rezygnacjipotrafi nauczyć się rezygnacji znauczyć się rezygnacji z oklasków

Nikt nie potrafi kłamać, nikt nie potrafi niczego ukryć, jeżeli patrzy komuś prosto w oczy. A każda kobieta posiadająca choć odrobinę wrażliwości potrafi czytać z oczu zakochanego mężczyzny. Nawet jeśli przejawy tej miłości bywają czasem absurdalne.Nauczyć kochać, nauczyć rozpoznawać miłość, nauczyć być szczęśliwym, to znaczy, nauczyć szanować samego siebie, nauczyć godności ludzkiej.Jeśli jedna osoba coś potrafi, każdy może się tego nauczyć.Mężczyzna to zwierzę domowe, które, traktowane należycie, potrafi nauczyć się wielu pożytecznych rzeczy.Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłekTrzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek.