W naturze człowieka leży rozsądne myślenie i nielogiczne działanie.


w-naturze-człowieka-ży-rozsądne-myślenie-i-nielogiczne-działanie
anatol francenaturzeczłowiekależyrozsądnemyślenienielogicznedziałaniew naturzenaturze człowiekaczłowieka leżyleży rozsądnerozsądne myśleniemyślenie ii nielogicznenielogiczne działaniew naturze człowiekanaturze człowieka leżyczłowieka leży rozsądneleży rozsądne myślenierozsądne myślenie imyślenie i nielogicznei nielogiczne działaniew naturze człowieka leżynaturze człowieka leży rozsądneczłowieka leży rozsądne myślenieleży rozsądne myślenie irozsądne myślenie i nielogicznemyślenie i nielogiczne działaniew naturze człowieka leży rozsądnenaturze człowieka leży rozsądne myślenieczłowieka leży rozsądne myślenie ileży rozsądne myślenie i nielogicznerozsądne myślenie i nielogiczne działanie

W na­turze człowieka leży rozsądne myśle­nie i nielo­giczne działanie.Myślenie jest czymś, co następuje po trudnościach i poprzedza działanie.W naturze rzeczy nie leży doskonałość.Nies­ka­zitel­ność nie leży w ludzkiej naturze.Zło leży nie w samej naturze rzeczy, lecz w odchyleniach umysłu od przyrody.Dwie rzeczy pouczają człowieka o całej jego naturze - instynkt i doświadczenie.