W naturze człowieka leży rozsądne myślenie i nielogiczne działanie.


w-naturze-człowieka-ży-rozsądne-myślenie-i-nielogiczne-działanie
anatol francenaturzeczłowiekależyrozsądnemyślenienielogicznedziałaniew naturzenaturze człowiekaczłowieka leżyleży rozsądnerozsądne myśleniemyślenie ii nielogicznenielogiczne działaniew naturze człowiekanaturze człowieka leżyczłowieka leży rozsądneleży rozsądne myślenierozsądne myślenie imyślenie i nielogicznei nielogiczne działaniew naturze człowieka leżynaturze człowieka leży rozsądneczłowieka leży rozsądne myślenieleży rozsądne myślenie irozsądne myślenie i nielogicznemyślenie i nielogiczne działaniew naturze człowieka leży rozsądnenaturze człowieka leży rozsądne myślenieczłowieka leży rozsądne myślenie ileży rozsądne myślenie i nielogicznerozsądne myślenie i nielogiczne działanie

Myślenie jest czymś, co następuje po trudnościach i poprzedza działanie. -Bertold Brecht
myślenie-jest-czymś-co-następuje-po-trudnościach-i-poprzedza-działanie
Nies­ka­zitel­ność nie leży w ludzkiej naturze. -Leszek Kołakowski
nies­ka­zitel­ność-nie ży-w ludzkiej-naturze
Zło leży nie w samej naturze rzeczy, lecz w odchyleniach umysłu od przyrody. -Aleksy Tołstoj
zło-ży-nie-w-samej-naturze-rzeczy-lecz-w-odchyleniach-umysłu-od-przyrody
Dwie rzeczy pouczają człowieka o całej jego naturze - instynkt i doświadczenie. -Blaise Pascal
dwie-rzeczy-pouczają-człowieka-o-całej-jego-naturze-instynkt-i-doświadczenie