W niczym nie jest ci tak do twarzy, jak w niczym.


w-niczym-nie-jest-tak-do-twarzy-jak-w-niczym
maurice donnayniczymniejesttakdotwarzyjakniczymw niczymniczym nienie jestjest cici taktak dodo twarzyjak ww niczymw niczym nieniczym nie jestnie jest cijest ci takci tak dotak do twarzyjak w niczymw niczym nie jestniczym nie jest cinie jest ci takjest ci tak doci tak do twarzyw niczym nie jest ciniczym nie jest ci taknie jest ci tak dojest ci tak do twarzy

Póki my żyjemy śmierć jest niczym, jak śmierć przyjdzie, to znów my będziem niczym. -Alojzy Żółkowski
póki-my-żyjemy-śmierć-jest-niczym-jak-śmierć-przyjdzie-to-znów-my-będziem-niczym
Otóż miłość nie jest niczym innym, jak radością połączoną z ideą przyczyny zewnętrznej, a nienawiść niczym innym, jak smutkiem połączonym z ideą przyczyny zewnętrznej. -Baruch Spinoza
otóż-miłość-nie-jest-niczym-innym-jak-radośą-połączoną-z-ideą-przyczyny-zewnętrznej-a-nienawiść-niczym-innym-jak-smutkiem-połączonym-z
Nieudana książka to taka, która pozostawia czytelnika niczym nietkniętym, w niczym nie zadraśniętym. -Andre Gide
nieudana-książka-to-taka-która-pozostawia-czytelnika-niczym-nietkniętym-w-niczym-nie-zadraśętym
Możemy być tyl­ko tym, czym jes­teśmy, niczym więcej i niczym mniej. -Terry Goodkind
możemy-być-tyl­ko-tym-czym-jes­teśmy-niczym-więcej-i niczym-mniej