W nieporozumieniu z ludźmi zawsze jesteśmy winni. Trzeba tylko odnaleźć tę winę.


w-nieporozumieniu-z-ludźmi-zawsze-jesteśmy-winni-trzeba-tylko-odnaleźć-tę-winę
pola gojawiczyńskanieporozumieniuludźmizawszejesteśmywinnitrzebatylkoodnaleźćwinęw nieporozumieniunieporozumieniu zz ludźmiludźmi zawszezawsze jesteśmyjesteśmy winnitrzeba tylkotylko odnaleźćodnaleźć tętę winęw nieporozumieniu znieporozumieniu z ludźmiz ludźmi zawszeludźmi zawsze jesteśmyzawsze jesteśmy winnitrzeba tylko odnaleźćtylko odnaleźć tęodnaleźć tę winęw nieporozumieniu z ludźminieporozumieniu z ludźmi zawszez ludźmi zawsze jesteśmyludźmi zawsze jesteśmy winnitrzeba tylko odnaleźć tętylko odnaleźć tę winęw nieporozumieniu z ludźmi zawszenieporozumieniu z ludźmi zawsze jesteśmyz ludźmi zawsze jesteśmy winnitrzeba tylko odnaleźć tę winę

Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że wobec sztuki jesteśmy niczym, jesteśmy tylko narzędziem przeznaczenia, i właśnie dlatego trzeba się temu przeznaczeniu dać wypełnić.Jeśli ból jest ludzki, nie jesteśmy ludźmi tylko, by cierpieć.Przyjmij każdego takim, jakim jest. Każdy ma wady, nawet najlepszy. Jesteśmy tylko ludźmi - nie aniołami.Gdy cierpimy, łatwo nam uwierzyć, że jesteśmy winni, a gwałtowne smutki zakłócają nawet sumienie.Kiedy jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zawsze dobrzy lecz kiedy jesteśmy dobrzy, nie zawsze jesteśmy szczęśliwi.Winni są nie tylko klaszczący ale i milczący!