W niewiedzy, że się istnieje jest wyzwolenie od czasu i śmierci.


w-niewiedzy-że-ę-istnieje-jest-wyzwolenie-od-czasu-i-śmierci
olga tokarczukniewiedzyżesięistniejejestwyzwolenieodczasuśmierciw niewiedzysię istniejeistnieje jestjest wyzwoleniewyzwolenie odod czasuczasu ii śmierciże się istniejesię istnieje jestistnieje jest wyzwoleniejest wyzwolenie odwyzwolenie od czasuod czasu iczasu i śmierciże się istnieje jestsię istnieje jest wyzwolenieistnieje jest wyzwolenie odjest wyzwolenie od czasuwyzwolenie od czasu iod czasu i śmierciże się istnieje jest wyzwoleniesię istnieje jest wyzwolenie odistnieje jest wyzwolenie od czasujest wyzwolenie od czasu iwyzwolenie od czasu i śmierci

Istnieje na tym świecie wielu ludzi, którzy spędzają tyle czasu dbając o zdrowie, że nie mają czasu, by się nim cieszyć.Przekształcenie socjalistyczne to nie wyzwolenie od pracy - to wyzwolenie pracy.Strata czasu jest podobna do śmierci - nieodwracalna.Żywot ludzki jest płótnem snowanym od natury, tkanym od czasu, a urzynanym od śmierci.Wyzwolenie człowieka zaczyna się od wewnątrz.Sukces jest potrzebny tylko od czasu do czasu, bo pozwala myśleć, że jest się do niego zdolnym.