W no­cy,gdy znów znik­niesz tak bez słów, pie­rzyną snów przyk­ryć chcę lęk swój..


w-no­cygdy-znów-znik­niesz-tak-bez-słów-pie­rzyną-snów-przyk­ryć-chcę-lęk-swój
lannino­cygdyznówznik­niesztakbezsłówpie­rzynąsnówprzyk­ryćchcęlękswójznów znik­nieszznik­niesz taktak bezbez słówpie­rzyną snówsnów przyk­ryćprzyk­ryć chcęchcę lęklęk swójznów znik­niesz takznik­niesz tak beztak bez słówpie­rzyną snów przyk­ryćsnów przyk­ryć chcęprzyk­ryć chcę lękchcę lęk swójznów znik­niesz tak bezznik­niesz tak bez słówpie­rzyną snów przyk­ryć chcęsnów przyk­ryć chcę lękprzyk­ryć chcę lęk swójznów znik­niesz tak bez słówpie­rzyną snów przyk­ryć chcę lęksnów przyk­ryć chcę lęk swój

gdy-upad­niesz-wstań-gdy-znów-upad­niesz-wstań-gdy-znów-upad­niesz-wstań-wsta­waj-dopóki-nie ut­rzy­masz-równo­wagi-~pa­weł
Naj­więcej strachu budzi we mnie to, że kiedyś znik­niesz bez pożegnania.. -Papużka
naj­więcej-strachu-budzi-we mnie-to-że kiedyś-znik­niesz-bez-pożegnania