W obecnych czasach dzieci wiedzą wprawdzie, skąd przychodzą, za to ich rodzice nie wiedzą, dokąd idą.


w-obecnych-czasach-dzieci-wiedzą-wprawdzie-skąd-przychodzą-za-to-ich-rodzice-nie-wiedzą-dokąd-idą
robert lembkeobecnychczasachdzieciwiedząwprawdzieskądprzychodzązatoichrodziceniewiedządokądidąw obecnychobecnych czasachczasach dziecidzieci wiedząwiedzą wprawdzieskąd przychodząich rodzicerodzice nienie wiedządokąd idąw obecnych czasachobecnych czasach dzieciczasach dzieci wiedządzieci wiedzą wprawdzieza to ichich rodzice nierodzice nie wiedząw obecnych czasach dzieciobecnych czasach dzieci wiedzączasach dzieci wiedzą wprawdzieza to ich rodziceich rodzice nie wiedząw obecnych czasach dzieci wiedząobecnych czasach dzieci wiedzą wprawdzieza to ich rodzice nie

Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
le­karze-za­pisują-­kar­stwa-o których-niewiele-wiedzą-na cho­roby-o których-wiedzą-jeszcze-mniej-ludziom-o których-nie wiedzą-nic
Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą. -Wolter
lekarze-zapisują-lekarstwa-o-których-niewiele-wiedzą-na-choroby-o-których-wiedzą-jeszcze-mniej-ludziom-o-których-nic-nie-wiedzą
Ludzie nig­dy nie wiedzą, że są szczęśli­wi. Wiedzą tyl­ko kiedy, by­li szczęśliwi. -William Somerset Maugham
ludzie-nig­dy-nie wiedzą-że są szczęśli­wi-wiedzą tyl­ko-kiedy-by­li-szczęśliwi