W pamiętnikach nie odkryjemy niczego złego o ich autorach: chyba tylko ich złą pamięć.


w-pamiętnikach-nie-odkryjemy-niczego-złego-o-ich-autorach-chyba-tylko-ich-złą-pamięć
giovanni guareschipamiętnikachnieodkryjemyniczegozłegoichautorachchybatylkozłąpamięćw pamiętnikachpamiętnikach nienie odkryjemyodkryjemy niczegoniczego złegozłego oo ichich autorachchyba tylkotylko ichich złązłą pamięćw pamiętnikach niepamiętnikach nie odkryjemynie odkryjemy niczegoodkryjemy niczego złegoniczego złego ozłego o icho ich autorachchyba tylko ichtylko ich złąich złą pamięćw pamiętnikach nie odkryjemypamiętnikach nie odkryjemy niczegonie odkryjemy niczego złegoodkryjemy niczego złego oniczego złego o ichzłego o ich autorachchyba tylko ich złątylko ich złą pamięćw pamiętnikach nie odkryjemy niczegopamiętnikach nie odkryjemy niczego złegonie odkryjemy niczego złego oodkryjemy niczego złego o ichniczego złego o ich autorachchyba tylko ich złą pamięć

Śmiać się chyba wypadnie z tępoty ludzi, którym się zdaje, że ich obecna potęga zdoła zniszczyć pamięć ich czynów jeszcze i w wiekach następnych. -Tacyt
Śmiać-ę-chyba-wypadnie-z-tępoty-ludzi-którym-ę-zdaje-że-ich-obecna-potęga-zdoła-zniszczyć-pamięć-ich-czynów-jeszcze-i-w-wiekach
Słabość ludzi wydaje nam ich dusze, czyni ich potrzebującymi. Bez przywar byliby zamknięci w sobie i nie potrzebujący niczego. Dopiero ich wady nadają im smak i czynią pociągającymi. -Bruno Schulz
słabość-ludzi-wydaje-nam-ich-dusze-czyni-ich-potrzebującymi-bez-przywar-byliby-zamknię-w-sobie-i-nie-potrzebujący-niczego-dopiero-ich-wady
Kochamy często drugich podług ich pozornej wartości. Bóg tylko według ich wartości rzeczywistej. -Tomasz z Akwinu
kochamy-często-drugich-podług-ich-pozornej-wartoś-bóg-tylko-według-ich-wartoś-rzeczywistej
Gdy widziałem przy­jaciół na ko­kainie, ich oczy nie prze­mawiały do mnie, ich oczy od­bi­jały ich dusze. -Serj Tankian
gdy-widziałem-przy­jaciół-na ko­kainie-ich-oczy-nie prze­mawiały-do mnie-ich-oczy-od­bi­jały-ich-dusze
Są ta­kie za­sady na świecie, które ro­bią więcej złego niż ich brak. -Joe Alex
są ­kie-za­sady-na świecie-które-ro­bią-więcej-złego-ż-ich-brak