W pełnym sercu jest miejsce na wszystko, a w pustym sercu nie ma miejsca na nic.


w-pełnym-sercu-jest-miejsce-na-wszystko-a-w-pustym-sercu-nie-miejsca-na-nic
antonio porchiapełnymsercujestmiejscenawszystkopustymniemiejscanicw pełnympełnym sercusercu jestjest miejscemiejsce nana wszystkow pustympustym sercusercu nienie mama miejscamiejsca nana nicw pełnym sercupełnym sercu jestsercu jest miejscejest miejsce namiejsce na wszystkoa w pustymw pustym sercupustym sercu niesercu nie manie ma miejscama miejsca namiejsca na nicw pełnym sercu jestpełnym sercu jest miejscesercu jest miejsce najest miejsce na wszystkoa w pustym sercuw pustym sercu niepustym sercu nie masercu nie ma miejscanie ma miejsca nama miejsca na nicw pełnym sercu jest miejscepełnym sercu jest miejsce nasercu jest miejsce na wszystkoa w pustym sercu niew pustym sercu nie mapustym sercu nie ma miejscasercu nie ma miejsca nanie ma miejsca na nic

W sercu pełnym jest miejsce dla każdego, w pustym nie ma miejsca dla nikogo.To tak cudownie żyć samej wśród borów i lasów, odłożyć na bok książki i zajęcia i trwać z Panem Bogiem, serce przy sercu, w zapaleniu pełnym miłości.Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.Krzycząc, tra­cimy głos Płacząc, tra­cimy wodę, która nas wypełnia Kochając, tra­cimy siebie na rzecz dru­giej osoby Chwi­le bez­powrot­nie znikają Zos­tając je­dynie w sercu Które choć umysł przyćmi Na zaw­sze będą wy­ryte w sercu Będę moim ser­cem kochać I nim tęsknić Na­wet,gdy zab­raknie mi sił I oddechu I gdy będę ko­nać to będę kochać By um­rzeć z miłością w sercu Um­rzeć błogo Z uśmie­chem na ustach Miłością w sercu Gdy miłość zagnieździ się w sercu człowieka, staje się on jak dziecko, które nic nie rozumie.