w po­ran­nym słońcu wie­rzba co­raz piękniejsza rosną kocięta 


w-po­ran­nym-słońcu-wie­rzba-co­raz-piękniejsza-rosną-kocię 
zielonomodrapo­ran­nymsłońcuwie­rzbaco­razpiękniejszarosnąkocięta w po­ran­nympo­ran­nym słońcusłońcu wie­rzbawie­rzba co­razco­raz piękniejszapiękniejsza rosnąrosną kocięta w po­ran­nym słońcupo­ran­nym słońcu wie­rzbasłońcu wie­rzba co­razwie­rzba co­raz piękniejszaco­raz piękniejsza rosnąpiękniejsza rosną kocięta w po­ran­nym słońcu wie­rzbapo­ran­nym słońcu wie­rzba co­razsłońcu wie­rzba co­raz piękniejszawie­rzba co­raz piękniejsza rosnąco­raz piękniejsza rosną kocięta w po­ran­nym słońcu wie­rzba co­razpo­ran­nym słońcu wie­rzba co­raz piękniejszasłońcu wie­rzba co­raz piękniejsza rosnąwie­rzba co­raz piękniejsza rosną kocięta 

Pew­nym swo­jej wie­dzy jest się tyl­ko wte­dy, kiedy się wie mało; ra­zem z wiedzą rosną wątpliwości. -Johann Wolfgang Goethe
pew­nym-swo­jej-wie­dzy-jest ę-tyl­ko-wte­dy-kiedy ę-wie-ło-ra­zem-z wiedzą-rosną-wątpliwoś
w smut­ku powodzi kruchością wiatr zwy­cięża - wie­rzba płacząca  -Maverick123
w smut­ku-powodzi-kruchośą-wiatr-zwy­ęża-wie­rzba-płacząca 
Niebo i słońce W lus­trze wo­dy przegląda Wie­rzba płacząca K.A.Sz. 29.03.2016r. -Cris
niebo-i słoń-w-lus­trze-wo­dy-przegląda-wie­rzba-płacząca-kasz-29032016r
Nie widziałeś, że każdy je­den zaz­dros­nym wzro­kiem wodził za twoją ręką na moim ciele. Te­raz Ty jes­teś jed­nym z nich. I na­wet nie po­wie­działeś mi dlaczego. -Charlotka
nie-widziałeś-że każdy-­den-zaz­dros­nym-wzro­kiem-wodził-za twoją-ręką-na moim-ciele-te­raz-ty jes­teś-jed­nym-z nich-i