W polityce dzieje się często tak jak w gramatyce. Błąd, który popełniają wszyscy, zostaje uznany jako prawidło.


w-polityce-dzieje-ę-często-tak-jak-w-gramatyce-błąd-który-popełniają-wszyscy-zostaje-uznany-jako-prawidło
andre malrauxpolitycedziejesięczęstotakjakgramatycebłądktórypopełniająwszyscyzostajeuznanyjakoprawidłow politycepolityce dziejedzieje sięsię częstoczęsto taktak jakjak ww gramatycektóry popełniająpopełniają wszyscyzostaje uznanyuznany jakojako prawidłow polityce dziejepolityce dzieje siędzieje się częstosię często takczęsto tak jaktak jak wjak w gramatycektóry popełniają wszyscyzostaje uznany jakouznany jako prawidłow polityce dzieje siępolityce dzieje się częstodzieje się często taksię często tak jakczęsto tak jak wtak jak w gramatycezostaje uznany jako prawidłow polityce dzieje się częstopolityce dzieje się często takdzieje się często tak jaksię często tak jak wczęsto tak jak w gramatyce

W polityce jest czasem jak w gramatyce: błąd, który popełniają wszyscy, zostaje w końcu uznany za zasadę.Pierwszy błąd, który ludzie popełniają to fakt, że nie wiedzą, co chcą osiągnąćW polityce nic nie dzieje się bez przyczyny, ale często - bez skutku.Kobiety popełniają - tak w życiu jak i za kierownicą samochodu -tylko dopuszczalne grzechy; mężczyźni natomiast popełniają w obu przypadkach najstraszliwsze akty gwałtu.Obecnie więcej małżeństw zostaje rozbitych przez mężów kierujących się zdrowym rozsądkiem niż z jakichkolwiek innych powodów. Jak można bowiem oczekiwać od kobiety, by była szczęśliwa z człowiekiem, który chce ją traktować jako zupełnie rozsądną istotę?Jako księżyc na niebie, tak dzieje narodów na ziemi wzrastają, by maleć.