W polityce głupota nie stanowi przeszkody.


w-polityce-głupota-nie-stanowi-przeszkody
napoleon bonapartepolitycegłupotaniestanowiprzeszkodyw politycepolityce głupotagłupota nienie stanowistanowi przeszkodyw polityce głupotapolityce głupota niegłupota nie stanowinie stanowi przeszkodyw polityce głupota niepolityce głupota nie stanowigłupota nie stanowi przeszkodyw polityce głupota nie stanowipolityce głupota nie stanowi przeszkody

Słabi widzą przeszkody. Silni widzą jedynie cel. A Ci najlepsi widzą przeszkody i dążą do celu.Lenistwo jest głupotą ciała, a głupota lenistwem ducha.Gdyby głupota od wewnątrz nie była do złudzenia podobna do talentu, a z zewnątrz nie mogła uchodzić za postęp, genialność, nadzieję i ulepszenie, nikt chyba nie zgodziłby się być głupi i głupota w ogóle by nie istniała.Nic nie powinno stanowić przeszkody w dojściu do Boga.Nie ma fe­tyszów w polityce.Przeszkody widzisz wtedy, gdy stracisz z oczu cel.