W polityce i w miłości nie ma nigdy wieczystych pokojów, są tylko zawieszenia broni.


w-polityce-i-w-miłoś-nie-nigdy-wieczystych-pokojów-są-tylko-zawieszenia-broni
gaston de levispolitycemiłościnienigdywieczystychpokojówtylkozawieszeniabroniw politycepolityce iw miłościmiłości nienie mama nigdynigdy wieczystychwieczystych pokojówsą tylkotylko zawieszeniazawieszenia broniw polityce ipolityce i wi w miłościw miłości niemiłości nie manie ma nigdyma nigdy wieczystychnigdy wieczystych pokojówsą tylko zawieszeniatylko zawieszenia broniw polityce i wpolityce i w miłościi w miłości niew miłości nie mamiłości nie ma nigdynie ma nigdy wieczystychma nigdy wieczystych pokojówsą tylko zawieszenia broniw polityce i w miłościpolityce i w miłości niei w miłości nie maw miłości nie ma nigdymiłości nie ma nigdy wieczystychnie ma nigdy wieczystych pokojów

Nigdy nie zawodząca pamięć - oto artyleria, która broni fortecy swego mózgu.Kiedy w polityce mądrzejszy ustępuje, popełna nie tylko głupstwo, lecz i zbrodnię.W polityce daleko się posuwają tylko ci, którzy nie wiedzą, dokąd zmierzają.Człowiek może iść od niechęci do miłości; ale sko­ro zaczął od miłości, a doszedł do niechęci, nie pow­ra­ca już do miłości nigdy.Pamiętaj, że zawracanie głowy służy wielkiej sprawie miłości. Tylko nigdy przy tym nie wiadomo, kto zawraca, kto ma głowę oraz czyja głowa jest zawracana.Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie.