W polityce zamiast grać, wciąż tasują karty.


w-polityce-zamiast-grać-wciąż-tasują-karty
karol irzykowskipolitycezamiastgraćwciążtasująkartyw politycepolityce zamiastzamiast graćwciąż tasujątasują kartyw polityce zamiastpolityce zamiast graćwciąż tasują kartyw polityce zamiast grać

Karty i kości są książkami diabła. Nie próbuj
karty-i-koś-są-książkami-diabła-nie-próbuj-grać-z-przyjaciółmi
Są tacy, którzy umieją tasować karty, ale nie umieją grać. -Franciszek Bacon
są-tacy-którzy-umieją-tasować-karty-ale-nie-umieją-grać
Trze­ba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją ro­bić in­stru­men­ty, ale od tych, którzy umieją na nich grać. -Galileo Galilei (Galileusz)
trze­ba-uczyć ę-grać-nie od tych-którzy-umieją-ro­bić-in­stru­men­ty-ale-od tych-którzy-umieją-na nich-grać
Trzeba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją robić instrumenty, ale od tych, którzy umieją na nich grać. -Galileusz
trzeba-uczyć-ę-grać-nie-od-tych-którzy-umieją-robić-instrumenty-ale-od-tych-którzy-umieją-na-nich-grać
Przeznaczenie rozdaje karty, a my tylko gramy. -Artur Schopenhauer
przeznaczenie-rozdaje-karty-a-my-tylko-gramy