W polityce zamiast grać, wciąż tasują karty.


w-polityce-zamiast-grać-wciąż-tasują-karty
karol irzykowskipolitycezamiastgraćwciążtasująkartyw politycepolityce zamiastzamiast graćwciąż tasujątasują kartyw polityce zamiastpolityce zamiast graćwciąż tasują kartyw polityce zamiast grać

Karty i kości są książkami diabła. Nie próbuj Są tacy, którzy umieją tasować karty, ale nie umieją grać.Pasją naszą bywa odkrywać karty wszystkich tych pięknych rzeczy, które niby to oglądamy w wielu rodzinach, nie widząc wszystkiego, co się tam dzieje, przy czym znaleźlibyśmy nienawiść, wściekłość, pogardę zamiast pięknych rzeczy wystawianych na pokaz i uchodzących za prawdę.Trze­ba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją ro­bić in­stru­men­ty, ale od tych, którzy umieją na nich grać.Trzeba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją robić instrumenty, ale od tych, którzy umieją na nich grać.Przeznaczenie rozdaje karty, a my tylko gramy.