W przebudowę świata trzeba wnieść element miłości.


w-przebudowę-świata-trzeba-wnieść-element-miłoś
emil zegadłowiczprzebudowęświatatrzebawnieśćelementmiłościw przebudowęprzebudowę świataświata trzebatrzeba wnieśćwnieść elementelement miłościw przebudowę świataprzebudowę świata trzebaświata trzeba wnieśćtrzeba wnieść elementwnieść element miłościw przebudowę świata trzebaprzebudowę świata trzeba wnieśćświata trzeba wnieść elementtrzeba wnieść element miłościw przebudowę świata trzeba wnieśćprzebudowę świata trzeba wnieść elementświata trzeba wnieść element miłości

Miłości trzeba się uczyć, trzeba poddać ją próbom. Miłość wymaga trudu i wytrwałości.W miłości trzeba wierzyć, miłość trzeba przeżywać.Pozwól mi, Panie, być w świecie dotykalnym sakramentem Twej miłości: być twymi ramionami, które przygarniają do siebie i spalają w miłości wszelką samotność świata.Trzeba niekiedy odsłaniać błędy świata, aby się z nich poprawić.Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości.Mieć rację godzinę wcześniej niż inni: przez godzinę być uważanym za element aspołeczny.