W ramach pomocy krajom słabo rozwiniętym pieniądze biednych ludzi z bogatych krajów trafiają do kieszeni bogatych ludzi w biednych krajach.


w-ramach-pomocy-krajom-słabo-rozwiniętym-pieniądze-biednych-ludzi-z-bogatych-krajów-trafiają-do-kieszeni-bogatych-ludzi-w-biednych-krajach
alfred mozerramachpomocykrajomsłaborozwiniętympieniądzebiednychludzibogatychkrajówtrafiajądokieszenikrajachw ramachramach pomocypomocy krajomkrajom słabosłabo rozwiniętymrozwiniętym pieniądzepieniądze biednychbiednych ludziludzi zz bogatychbogatych krajówkrajów trafiajątrafiają dodo kieszenikieszeni bogatychbogatych ludziludzi ww biednychbiednych krajachw ramach pomocyramach pomocy krajompomocy krajom słabokrajom słabo rozwiniętymsłabo rozwiniętym pieniądzerozwiniętym pieniądze biednychpieniądze biednych ludzibiednych ludzi zludzi z bogatychz bogatych krajówbogatych krajów trafiająkrajów trafiają dotrafiają do kieszenido kieszeni bogatychkieszeni bogatych ludzibogatych ludzi wludzi w biednychw biednych krajachw ramach pomocy krajomramach pomocy krajom słabopomocy krajom słabo rozwiniętymkrajom słabo rozwiniętym pieniądzesłabo rozwiniętym pieniądze biednychrozwiniętym pieniądze biednych ludzipieniądze biednych ludzi zbiednych ludzi z bogatychludzi z bogatych krajówz bogatych krajów trafiająbogatych krajów trafiają dokrajów trafiają do kieszenitrafiają do kieszeni bogatychdo kieszeni bogatych ludzikieszeni bogatych ludzi wbogatych ludzi w biednychludzi w biednych krajachw ramach pomocy krajom słaboramach pomocy krajom słabo rozwiniętympomocy krajom słabo rozwiniętym pieniądzekrajom słabo rozwiniętym pieniądze biednychsłabo rozwiniętym pieniądze biednych ludzirozwiniętym pieniądze biednych ludzi zpieniądze biednych ludzi z bogatychbiednych ludzi z bogatych krajówludzi z bogatych krajów trafiająz bogatych krajów trafiają dobogatych krajów trafiają do kieszenikrajów trafiają do kieszeni bogatychtrafiają do kieszeni bogatych ludzido kieszeni bogatych ludzi wkieszeni bogatych ludzi w biednychbogatych ludzi w biednych krajach

Niedobra jest zarozumiałość bogatych. Nie lepsza jednak zawiść biednych.Pan Bóg najwidoczniej bardziej od bogatych ukochał sobie biednych, skoro stworzył ich tak wielu.Ludzie bogacący się za wszelką cenę są z tego niesłychanie dumni. Im więcej bogatych - mówią- tym mniej biednych.To umysł zmienia zło w dobro, umysł czyni szczęśliwych bądź zdesperowanych, bogatych lub biednych.Trzeba brać pieniądze skąd się da, a więc i od biednych. Biedni mają mało pieniędzy, ale biednych jest dużo.Żarty bogatych ludzi są zawsze dowcipne.