W religii, aby być posłusznym, trzeba najpierw być wolnym.


w-religii-aby-być-posłusznym-trzeba-najpierw-być-wolnym
józef tischnerreligiiabybyćposłusznymtrzebanajpierwwolnymw religiiaby byćbyć posłusznymtrzeba najpierwnajpierw byćbyć wolnymaby być posłusznymtrzeba najpierw byćnajpierw być wolnymtrzeba najpierw być wolnym

W re­ligii, aby być posłusznym, trze­ba naj­pierw być wolnym.Trzeba się uczyć być posłusznym w ten sposób, aby posłuszeństwo było dowodem niezależności danej jednostki.Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości.Trzeba być mądrym, żeby robić pieniądze, Zgoda! Ale najpierw trzeba być wystarczająco głupim, żeby pieniędzy pragnąć.Aby być niewierzącym, można być także powierzchownym i wierzyć płytkim hasłom. Aby być wierzącym, trzeba myśleć.Być sobą - to najpierw trzeba być kimś.