W rewolucji rzecz wcale nie idzie o Rosję - pluję na Rosję. Rosja jest tylko stadium w drodze do rewolucji światowej, do światowej władzy.


w-rewolucji-rzecz-wcale-nie-idzie-o-rosję-pluję-na-rosję-rosja-jest-tylko-stadium-w-drodze-do-rewolucji-światowej-do-światowej-władzy
włodzimierz leninrewolucjirzeczwcalenieidzierosjęplujęnarosjęrosjajesttylkostadiumdrodzedoświatowejświatowejwładzyw rewolucjirewolucji rzeczrzecz wcalewcale nienie idzieidzie oo rosjęrosjęplujępluję nana rosjęrosja jestjest tylkotylko stadiumstadium ww drodzedrodze dodo rewolucjirewolucji światowejdo światowejświatowej władzyw rewolucji rzeczrewolucji rzecz wcalerzecz wcale niewcale nie idzienie idzie oidzie o rosjęo rosjępluję napluję na rosjęrosja jest tylkojest tylko stadiumtylko stadium wstadium w drodzew drodze dodrodze do rewolucjido rewolucji światowejdo światowej władzyw rewolucji rzecz wcalerewolucji rzecz wcale nierzecz wcale nie idziewcale nie idzie onie idzie o rosjęidzie o rosjępluję na rosjęrosja jest tylko stadiumjest tylko stadium wtylko stadium w drodzestadium w drodze dow drodze do rewolucjidrodze do rewolucji światowejw rewolucji rzecz wcale nierewolucji rzecz wcale nie idzierzecz wcale nie idzie owcale nie idzie o rosjęnie idzie o rosjęrosja jest tylko stadium wjest tylko stadium w drodzetylko stadium w drodze dostadium w drodze do rewolucjiw drodze do rewolucji światowej

Grabieże, strzelaniny, gwałty. Jak przy każdej zmianie władzy. [o rewolucji 1917r] -Borys Pasternak
grabieże-strzelaniny-gwałty-jak-przy-każdej-zmianie-władzy-o-rewolucji-1917r
Serce kobiety światowej jest na kształt róży, z której każdy kochanek po listku odrywa, tak że dla męża tylko cierń pozostaje. -Zofia Arnould
serce-kobiety-światowej-jest-na-kształt-róży-z-której-każdy-kochanek-po-listku-odrywa-tak-że-dla-męża-tylko-cierń-pozostaje
Demokracja bywa fantastyczna tylko w żywiole rewolucji. -Mikołaj Bierdiajew
demokracja-bywa-fantastyczna-tylko-w-żywiole-rewolucji
NATO nieustannie wzmacnia swą wojskową maszynerię i okrąża Rosję. Chce pozbawić ją suwerenności. -Aleksander Sołżenicyn
nato-nieustannie-wzmacnia-swą-wojskową-maszynerię-i-okrąża-rosję-chce-pozbawić-ją-suwerennoś
No more Hiroshima - hasło obrońców pokoju po II wojnie światowej. -Anonim
no-more-hiroshima-hasło-obrońców-pokoju-po-ii-wojnie-światowej