W rzeczywistości nie poznajemy niczego, ponieważ prawda kryje się w głębi.


w-rzeczywistoś-nie-poznajemy-niczego-ponieważ-prawda-kryje-ę-w-głębi
demokrytrzeczywistościniepoznajemyniczegoponieważprawdakryjesięgłębiw rzeczywistościrzeczywistości nienie poznajemypoznajemy niczegoponieważ prawdaprawda kryjekryje sięw głębiw rzeczywistości nierzeczywistości nie poznajemynie poznajemy niczegoponieważ prawda kryjeprawda kryje siękryje się wsię w głębiw rzeczywistości nie poznajemyrzeczywistości nie poznajemy niczegoponieważ prawda kryje sięprawda kryje się wkryje się w głębiw rzeczywistości nie poznajemy niczegoponieważ prawda kryje się wprawda kryje się w głębi

Prawda to potwierdzenie istniejącej rzeczywistości. Piękno to nie tylko obietnica, ale i rękojmia innej rzeczywistości.Nie czuj się nigdy bezpieczny u boku kobiety którą kochasz, ponieważ natura kobieca kryje w sobie więcej niebezpieczeństw niż ci się wydaje.Zapoznajemy się z kobietą w ciągu kilku chwil, poznajemy ją bliżej w ciągu kilku lat, ale dopiero zrywając z nią - poznajemy ją naprawdę.Nigdy nie odkryje się rzeczywistości raz na zawsze. Prawda będzie zawsze nowa. Inaczej byłaby tylko systemem, jeszcze nędzniejszym od natury.Jeśli chciałoby się być tylko szczęśliwym, cel osiągnie się szybko, jednak chciałoby się być szczęśliwszym niż inni. A to trudne, ponieważ zwykle uważamy ich za szczęśliwszych, niż są w rzeczywistości.Przede wszystkim artyści są ludźmi, którzy pragną stać się nieludzkimi. Szukają w trudzie śladów nieludzkości, śladów nie spotykanych nigdzie w naturze. Te ślady są prawdą i poza nimi nie znamy żadnej rzeczywistości.