W swej większości ludzie pragną być dobrzy, ale nie za dobrzy i nie zawsze.


w-swej-większoś-ludzie-pragną-być-dobrzy-ale-nie-za-dobrzy-i-nie-zawsze
george orwellswejwiększościludziepragnąbyćdobrzyaleniezadobrzyzawszew swejswej większościwiększości ludzieludzie pragnąpragną byćbyć dobrzyale nienie zaza dobrzydobrzy ii nienie zawszew swej większościswej większości ludziewiększości ludzie pragnąludzie pragną byćpragną być dobrzyale nie zanie za dobrzyza dobrzy idobrzy i niei nie zawszew swej większości ludzieswej większości ludzie pragnąwiększości ludzie pragną byćludzie pragną być dobrzyale nie za dobrzynie za dobrzy iza dobrzy i niedobrzy i nie zawszew swej większości ludzie pragnąswej większości ludzie pragną byćwiększości ludzie pragną być dobrzyale nie za dobrzy inie za dobrzy i nieza dobrzy i nie zawsze

Dobrzy ludzie są dobrzy dlatego, że uzyskali wiedzę przez doznawanie porażek.Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje.Kiedy jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zawsze dobrzy lecz kiedy jesteśmy dobrzy, nie zawsze jesteśmy szczęśliwi.Zło płynie niemal zawsze z niewiedzy, dobra wola zaś może wyrządzić tyleż szkód, co niegodziwość, jeśli nie jest oświecona. Ludzie są raczej dobrzy, niż źli, i w gruncie rzeczy nie o to chodzi.Ludzie nader rzadko potrafią być całkiem źli albo całkiem dobrzy.Dobrzy ludzie śpią lepiej od złych, ale ci drudzy bawią się znacznie lepiej, kiedy nie śpią.