W sztuce dopiero nadmiar realności stwarza jej pozór.


w-sztuce-dopiero-nadmiar-realnoś-stwarza-jej-pozór
stefan napierskisztucedopieronadmiarrealnościstwarzajejpozórw sztucesztuce dopierodopiero nadmiarnadmiar realnościrealności stwarzastwarza jejjej pozórw sztuce dopierosztuce dopiero nadmiardopiero nadmiar realnościnadmiar realności stwarzarealności stwarza jejstwarza jej pozórw sztuce dopiero nadmiarsztuce dopiero nadmiar realnościdopiero nadmiar realności stwarzanadmiar realności stwarza jejrealności stwarza jej pozórw sztuce dopiero nadmiar realnościsztuce dopiero nadmiar realności stwarzadopiero nadmiar realności stwarza jejnadmiar realności stwarza jej pozór

Boli brak pieniędzy; ale ich nadmiar stwarza jeszcze większe problemy.Nie istnieje nadmiar miłości, nadmiar poznania, nadmiar piękna.Nadmiar zaufania jest głupotą, nadmiar nieufności nieszczęściem.Kara: Niekiedy dopiero kara stwarza poczucie winy.Przyczyną każdego zjawiska w sztuce jest inne zjawisko w sztuce, a nie natura.. . . w życiu ludzi zamożnych naprawdę było coś niezdrowego. Mnóstwo rzeczy zbędnych. Nadmiar mebli i nadmiar pokoi, zbytnia delikatność uczuć, przesadne wrażenia.