W sztuce i polityce awangarda stoi często w obozie przeciwników.


w-sztuce-i-polityce-awangarda-stoi-często-w-obozie-przeciwników
jean cocteausztucepolityceawangardastoiczęstoobozieprzeciwnikóww sztucesztuce ii politycepolityce awangardaawangarda stoistoi częstoczęsto ww obozieobozie przeciwnikóww sztuce isztuce i politycei polityce awangardapolityce awangarda stoiawangarda stoi częstostoi często wczęsto w oboziew obozie przeciwnikóww sztuce i politycesztuce i polityce awangardai polityce awangarda stoipolityce awangarda stoi częstoawangarda stoi często wstoi często w obozieczęsto w obozie przeciwnikóww sztuce i polityce awangardasztuce i polityce awangarda stoii polityce awangarda stoi częstopolityce awangarda stoi często wawangarda stoi często w oboziestoi często w obozie przeciwników

Przyczyną każdego zjawiska w sztuce jest inne zjawisko w sztuce, a nie natura.W polityce dzieje się często tak jak w gramatyce. Błąd, który popełniają wszyscy, zostaje uznany jako prawidło.Wielcy artyści to ludzie, którzy w swojej sztuce odnajdują sposób bycia sobą, wszelkie zaś pretensje tak w sztuce jak i w życiu.W polityce nic nie dzieje się bez przyczyny, ale często - bez skutku.Tak często szu­kamy ko­goś, że nie zauważamy, jak stoi koło nas...Człowiek wte­dy tyl­ko stoi moc­no, kiedy stoi na włas­nych nogach.