W sztuce trzeba zawsze celować trochę wyżej niż się trafia.


w-sztuce-trzeba-zawsze-celować-trochę-wyżej-ż-ę-trafia
giacomo manzisztucetrzebazawszecelowaćtrochęwyżejniżsiętrafiaw sztucesztuce trzebatrzeba zawszezawsze celowaćcelować trochętrochę wyżejwyżej niżsię trafiaw sztuce trzebasztuce trzeba zawszetrzeba zawsze celowaćzawsze celować trochęcelować trochę wyżejtrochę wyżej niżwyżej niż sięniż się trafiaw sztuce trzeba zawszesztuce trzeba zawsze celowaćtrzeba zawsze celować trochęzawsze celować trochę wyżejcelować trochę wyżej niżtrochę wyżej niż sięwyżej niż się trafiaw sztuce trzeba zawsze celowaćsztuce trzeba zawsze celować trochętrzeba zawsze celować trochę wyżejzawsze celować trochę wyżej niżcelować trochę wyżej niż siętrochę wyżej niż się trafia

Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata... i wznosić się wyżej... zawsze wyżej... -Ludwik Pasteur
spoglądać-w-górę-ęgać-myślą-poza-granice-widzialnego-świata-i-wznosić-ę-wyżej-zawsze-wyżej
Trzeba na pewno mniej wytrwałości i mniej wysiłku, aby pozwolić sztuce dojrzeć, niż aby zapobiec następnie jej zgniciu. -Andre Gide
trzeba-na-pewno-mniej-wytrwałoś-i-mniej-wysiłku-aby-pozwolić-sztuce-dojrzeć-ż-aby-zapobiec-następnie-jej-zgniciu
Nie zawsze trzeba mówić co się wie, ale zawsze trzeba wiedzieć co się mówi. -Józef Bem
nie-zawsze-trzeba-mówić-co-ę-wie-ale-zawsze-trzeba-wiedzieć-co-ę-mówi
Jest zawsze trochę szaleństwa w miłości, ale też trochę rozumu w tym szaleństwie. -Friedrich Nietzsche
jest-zawsze-trochę-szaleństwa-w-miłoś-ale-też-trochę-rozumu-w-tym-szaleństwie