W sztuce wszystkie linie powinny zbiegać się w określonym punkcie, to znaczy w rozwiązaniu akcji, która jest rzeczą główną.


w-sztuce-wszystkie-linie-powinny-zbiegać-ę-w-określonym-punkcie-to-znaczy-w-rozwiązaniu-akcji-która-jest-rzeczą-główną
carlo goldonisztucewszystkieliniepowinnyzbiegaćsięokreślonympunkcietoznaczyrozwiązaniuakcjiktórajestrzeczągłównąw sztucesztuce wszystkiewszystkie linielinie powinnypowinny zbiegaćzbiegać sięw określonymokreślonym punkcieznaczy ww rozwiązaniurozwiązaniu akcjiktóra jestjest rzecząrzeczą głównąw sztuce wszystkiesztuce wszystkie liniewszystkie linie powinnylinie powinny zbiegaćpowinny zbiegać sięzbiegać się wsię w określonymw określonym punkcieznaczy w rozwiązaniuw rozwiązaniu akcjiktóra jest rzecząjest rzeczą głównąw sztuce wszystkie liniesztuce wszystkie linie powinnywszystkie linie powinny zbiegaćlinie powinny zbiegać siępowinny zbiegać się wzbiegać się w określonymsię w określonym punkcieznaczy w rozwiązaniu akcjiktóra jest rzeczą głównąw sztuce wszystkie linie powinnysztuce wszystkie linie powinny zbiegaćwszystkie linie powinny zbiegać sięlinie powinny zbiegać się wpowinny zbiegać się w określonymzbiegać się w określonym punkcie

W dobrej sztuce wszystkie postacie są sympatyczne.Przyczyną każdego zjawiska w sztuce jest inne zjawisko w sztuce, a nie natura.Słuszna droga idzie po linie, która nie jest rozpięta wysoko, ale tuż nad ziemią. Ludzie, zdaje się, więcej się o nią potykają, niż po niej chodzą.Miłość jest główną drogą ucieczki od samotności, która gnębi większość mężczyzn i kobiet przez całe życie.pieją ku­ry pieją głupieją sza­re myszki biegną tłumie do kina od­dać mu się wszystkie marzą o je­go dotyku spa­lając się na styku wkręcają so­bie niezły film grając główną rolę w nim.Wielcy artyści to ludzie, którzy w swojej sztuce odnajdują sposób bycia sobą, wszelkie zaś pretensje tak w sztuce jak i w życiu.