W trudzie, w bólu, w cierpieniu odnajdujemy na powrót w czystym stanie ostateczność, jaką jest tragedia samotności.


w-trudzie-w-bólu-w-cierpieniu-odnajdujemy-na-powrót-w-czystym-stanie-ostateczność-jaką-jest-tragedia-samotnoś
emmanuel levinastrudziebólucierpieniuodnajdujemynapowrótczystymstanieostatecznośćjakąjesttragediasamotnościw trudziew bóluw cierpieniucierpieniu odnajdujemyodnajdujemy nana powrótpowrót ww czystymczystym staniestanie ostatecznośćjaką jestjest tragediatragedia samotnościw cierpieniu odnajdujemycierpieniu odnajdujemy naodnajdujemy na powrótna powrót wpowrót w czystymw czystym stanieczystym stanie ostatecznośćjaką jest tragediajest tragedia samotnościw cierpieniu odnajdujemy nacierpieniu odnajdujemy na powrótodnajdujemy na powrót wna powrót w czystympowrót w czystym staniew czystym stanie ostatecznośćjaką jest tragedia samotnościw cierpieniu odnajdujemy na powrótcierpieniu odnajdujemy na powrót wodnajdujemy na powrót w czystymna powrót w czystym staniepowrót w czystym stanie ostateczność

Umiera się raz i człowiek szyb­ko ok­ry­wa się sławą, ale żyje się w trudzie, bólu i cier­pieniu, długie la­ta, i to jest większe bohaterstwo.Tragedią miłości nie jest śmierć. Tragedią miłości nie jest rozłąka. Tragedią miłości jest obojętność.Tragedia: Nasza tragedia polega na tym, że z politycznej farsy robimy dramat.Wszystkie kobiety będą takie, jak ich matki i to jest ich tragedia. Żaden mężczyzna nie będzie taki, jak jego matka i to jest jego tragedia.Każda wielka instytucja jest siłą rzeczy środkiem korupcji - mimo że może być bardzo pożyteczna. Tylko w swobodnych stosunkach międzyludzkich odnajdujemy pełen ideał.Z wszystkiego, czym kobieta obdarza, tęsknota jest jedynym czystym jej darem.