W twarzy narodu widnieją twarze wszystkich ludzi.


w-twarzy-narodu-widnieją-twarze-wszystkich-ludzi
kazimierz przerwa-tetmajertwarzynaroduwidniejątwarzewszystkichludziw twarzytwarzy narodunarodu widniejąwidnieją twarzetwarze wszystkichwszystkich ludziw twarzy narodutwarzy narodu widniejąnarodu widnieją twarzewidnieją twarze wszystkichtwarze wszystkich ludziw twarzy narodu widniejątwarzy narodu widnieją twarzenarodu widnieją twarze wszystkichwidnieją twarze wszystkich ludziw twarzy narodu widnieją twarzetwarzy narodu widnieją twarze wszystkichnarodu widnieją twarze wszystkich ludzi

Demokracja: rząd narodu poprzez naród i dla narodu.Podobnie jak twarze ludzi są różne, tak samo różnią się ich myśli i poglądy.Każda rzeczywistość jest ślepa i od ludzi domaga się twarzy.Cier­pienie nie is­tnieje to tyl­ko wy­mysł ludzi bez twarzy Dziejowe konieczności są jasne tylko dla niewielu ludzi. Jest niezwykle wielkim szczęściem dla narodu, jeśli ci właśnie ludzie mogą stanowić o dziejach...Nie lubię dworców. Tylko tam spotyka się w takim zagęszczeniu ludzi bez twarzy.