W walce idei giną ludzie.


w-walce-idei-giną-ludzie
stanisław jerzy lecwalceideiginąludziew walcewalce ideiidei ginąginą ludziew walce ideiwalce idei ginąidei giną ludziew walce idei ginąwalce idei giną ludziew walce idei giną ludzie

Ludzie giną nie tylko z braku sił, ale także z ich nadmiaru. -Halina Auderska
ludzie-giną-nie-tylko-z-braku-ł-ale-także-z-ich-nadmiaru
Ludzie są jak moneta papierowa; mają wartość tylko o tyle, o ile jest na nich pieczęć, piętno idei. -Henryk Elzenberg
ludzie-są-jak-moneta-papierowa-mają-wartość-tylko-o-tyle-o-ile-jest-na-nich-pieczęć-piętno-idei
Jedynym pięknem w sztuce jest życie ludzkie. Sztuka rośnie, kiedy rosną ludzie, i ginie, gdy oni giną. -George Bernard Shaw
jedynym-pięknem-w-sztuce-jest-życie-ludzkie-sztuka-rośnie-kiedy-rosną-ludzie-i-ginie-gdy-oni-giną
Dla umysłów prostackich rozstrzygającą jest prawdziwość pewnej idei: dla umysłów wyższego typu jest sposób dojścia do idei. -Tadeusz Peiper
dla-umysłów-prostackich-rozstrzygającą-jest-prawdziwość-pewnej-idei-dla-umysłów-wyższego-typu-jest-sposób-dojścia-do-idei