W walce między tobą a światem stań po stronie świata.


w-walce-między-tobą-a-światem-stań-po-stronie-świata
franz kafkawalcemiędzytobąświatemstańpostronieświataw walcewalce międzymiędzy tobąświatem staństań popo stroniestronie świataw walce międzywalce między tobątobą a światema światem stańświatem stań postań po stroniepo stronie świataw walce między tobąmiędzy tobą a światemtobą a światem stańa światem stań poświatem stań po stroniestań po stronie światawalce między tobą a światemmiędzy tobą a światem stańtobą a światem stań poa światem stań po stronieświatem stań po stronie świata

Nie ma żad­ne­go kon­taktu świata wyob­raźni ze światem rzeczy­wis­tym, między słowa­mi wier­sza a naszym życiem nie zachodzi związek przyczy­ny i skutku.Ot­wieram się przed Tobą za Tobą skoczę w Ogień między nami.Teraźniejszość to stan między dawnymi dobrymi czasami i piękniejszą przyszłością.Bez­li­tos­ny szum deszczu bu­duje mur między mną a światem.Gdy dwóch podzieli się światem, to ostatecznie przyjdzie do walki między obydwoma.