W większości przypadków trudności ludzkie są córkami lenistwa.


w-większoś-przypadków-trudnoś-ludzkie-są-córkami-lenistwa
andrew johnsonwiększościprzypadkówtrudnościludzkiecórkamilenistwaw większościwiększości przypadkówprzypadków trudnościtrudności ludzkieludzkie sąsą córkamicórkami lenistwaw większości przypadkówwiększości przypadków trudnościprzypadków trudności ludzkietrudności ludzkie sąludzkie są córkamisą córkami lenistwaw większości przypadków trudnościwiększości przypadków trudności ludzkieprzypadków trudności ludzkie sątrudności ludzkie są córkamiludzkie są córkami lenistwaw większości przypadków trudności ludzkiewiększości przypadków trudności ludzkie sąprzypadków trudności ludzkie są córkamitrudności ludzkie są córkami lenistwa

Mężczyźni uwielbiają czuć swoją przewagę, nie zdając sobie sprawy, iż w większości przypadków zachowują się w sposób całkowicie przewidywalny. -Paulo Coelho
mężczyź-uwielbiają-czuć-swoją-przewagę-nie-zdając-sobie-sprawy-iż-w-większoś-przypadków-zachowują-ę-w-sposób-całkowicie-przewidywalny
Na oburzenie moralne w większości przypadków składa się dwa procent moralności, 48 procent oburzenia i 50 procent zawiści. -Vittorio De Sica
na-oburzenie-moralne-w-większoś-przypadków-składa-ę-dwa-procent-moralnoś-48-procent-oburzenia-i-50-procent-zawiś
Ludzie w większości przypadków poddają się wówczas, gdy są już na progu zwycięstwa. Rezygnują tuż przed metą. W ostatniej minucie gry, na metr przed linią, za którą jest zwycięstwo. -H. Ross Perot
ludzie-w-większoś-przypadków-poddają-ę-wówczas-gdy-są-już-na-progu-zwycięstwa-rezygnują-ż-przed-metą-w-ostatniej-minucie-gry-na-metr
Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności. -Winston Churchill
pesymista-widzi-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-okazję-w-każdej-trudnoś
Istnieje paradoks dotyczący niezwykłych przypadków, a mianowicie taki, że się powtarzają. -Karel Capek
istnieje-paradoks-dotyczący-niezwykłych-przypadków-a-mianowicie-taki-że-ę-powtarzają
Ludzkie przygody, ludzkie noś; jeden jest Pan smutku i nagrody. -Jan Kochanowski
ludzkie-przygody-ludzkie-noś-jeden-jest-pan-smutku-i-nagrody