W większości religii kapłana uważa się za ważniejszego od boga.


w-większoś-religii-kapłana-uważa-ę-za-ważniejszego-od-boga
nicolas jorgawiększościreligiikapłanauważasięzaważniejszegoodbogaw większościwiększości religiireligii kapłanakapłana uważauważa sięsię zaza ważniejszegoważniejszego odod bogaw większości religiiwiększości religii kapłanareligii kapłana uważakapłana uważa sięuważa się zasię za ważniejszegoza ważniejszego odważniejszego od bogaw większości religii kapłanawiększości religii kapłana uważareligii kapłana uważa siękapłana uważa się zauważa się za ważniejszegosię za ważniejszego odza ważniejszego od bogaw większości religii kapłana uważawiększości religii kapłana uważa sięreligii kapłana uważa się zakapłana uważa się za ważniejszegouważa się za ważniejszego odsię za ważniejszego od boga

Ludzkość dzisiaj dlatego błądzi, że uważa, iż wystarczy pracować dla siebie zamiast dla Boga.Na widok kapłana zgina kolana.Ludzkość dzi­siaj dla­tego błądzi, że uważa, iż wys­tar­czy pra­cować dla siebie miast dla Boga.Wiele osób uważa, że modlitwa do Boga o wyzdrowienie pomaga, a w takim razie muszą oni także wierzyć, że Bóg macza palce w sprowadzaniu choroby i decydowaniu o tym, kto będzie chory, a kto zdrowy.Gdy Bóg tekst ludzki przekreśla, to znaczy, że chce napisać coś ważniejszego.Miłość jest sztuką; nie ma nic ważniejszego na świecie, niż posiąść tę sztukę.