W winie leży prawda.


w-winie-ży-prawda
alkajos z mitylenywinieleżyprawdaw winiewinie leżyleży prawdaw winie leżywinie leży prawdaw winie leży prawda

Przy białym winie myśli się o głupstwach; przy czerwonym winie mówi się głupstwa; przy szampanie robi się głupstwa.Prawda leży pośrodku - może dlatego wszystkim zawadza.Prawda leży zazwyczaj pośrodku, najczęściej bez nagrobka.Wierzyć, znaczy nie chcieć wiedzieć, gdzie leży prawda.Błąd łatwiej można dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi.Praw­da w winie.