W zasadzie nie istnieje nic beznadziejnego z wyjątkiem słow, z którymi wiąże nas nieuczciwość.


w-zasadzie-nie-istnieje-nic-beznadziejnego-z-wyjątkiem-słow-z-którymi-wiąże-nas-nieuczciwość
georges bataillezasadzienieistniejenicbeznadziejnegowyjątkiemsłowktórymiwiążenasnieuczciwośćw zasadziezasadzie nienie istniejeistnieje nicnic beznadziejnegobeznadziejnego zz wyjątkiemwyjątkiem słowz którymiktórymi wiążewiąże nasnas nieuczciwośćw zasadzie niezasadzie nie istniejenie istnieje nicistnieje nic beznadziejnegonic beznadziejnego zbeznadziejnego z wyjątkiemz wyjątkiem słowz którymi wiążektórymi wiąże naswiąże nas nieuczciwośćw zasadzie nie istniejezasadzie nie istnieje nicnie istnieje nic beznadziejnegoistnieje nic beznadziejnego znic beznadziejnego z wyjątkiembeznadziejnego z wyjątkiem słowz którymi wiąże nasktórymi wiąże nas nieuczciwośćw zasadzie nie istnieje niczasadzie nie istnieje nic beznadziejnegonie istnieje nic beznadziejnego zistnieje nic beznadziejnego z wyjątkiemnic beznadziejnego z wyjątkiem słowz którymi wiąże nas nieuczciwość

W zasadzie nie istnieje nic beznadziejnego z wyjątkiem słów.Miłość to ostatnia szansa. Poza nią doprawdy nie istnieje nic, co mogłoby nas utrzymać przy życiu.Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poznaje się ludzi, z którymi nic nas nie łączy prócz pieniędzy.Miłość to nasza ostatnia szansa. Poza nią doprawdy nie istnieje na ziemi nic, co by nas mogło utrzymać przy życiu.W zasadzie pragniemy tylko jednego: prawdy Uwolnić się od zgiełku słów, przebić się przez schematy obrazów i dojść do prawdy.Dary, talenty, którymi nas Bóg obdarował, mają służyć tym, którym tych darów poskąpił. Każdy z nas jest w czymś lepszy.