W zasadzie pragniemy tylko jednego: prawdy Uwolnić się od zgiełku słów, przebić się przez schematy obrazów i dojść do prawdy.


w-zasadzie-pragniemy-tylko-jednego-prawdy-uwolnić-ę-od-zgiełku-słów-przebić-ę-przez-schematy-obrazów-i-dojść-do-prawdy
ivo andriczasadziepragniemytylkojednegoprawdyuwolnićsięodzgiełkusłówprzebićprzezschematyobrazówdojśćdoprawdyw zasadziezasadzie pragniemypragniemy tylkotylko jednegoprawdy uwolnićuwolnić sięsię odod zgiełkuzgiełku słówprzebić sięsię przezprzez schematyschematy obrazówobrazów ii dojśćdojść dodo prawdyw zasadzie pragniemyzasadzie pragniemy tylkopragniemy tylko jednegoprawdy uwolnić sięuwolnić się odsię od zgiełkuod zgiełku słówprzebić się przezsię przez schematyprzez schematy obrazówschematy obrazów iobrazów i dojśći dojść dodojść do prawdyw zasadzie pragniemy tylkozasadzie pragniemy tylko jednegoprawdy uwolnić się oduwolnić się od zgiełkusię od zgiełku słówprzebić się przez schematysię przez schematy obrazówprzez schematy obrazów ischematy obrazów i dojśćobrazów i dojść doi dojść do prawdyw zasadzie pragniemy tylko jednegoprawdy uwolnić się od zgiełkuuwolnić się od zgiełku słówprzebić się przez schematy obrazówsię przez schematy obrazów iprzez schematy obrazów i dojśćschematy obrazów i dojść doobrazów i dojść do prawdy

Kto chce się uwolnić od prawdy, najczęściej dusi ją słowami.Zwracając się do Boga myślami i modlitwą, opuszczamy niejako świat i siłą skupienia pragniemy przebić niebo.Światło prawdy spada na nas z bezlitosną szczerością, w świetle prawdy obojgu nam diabelsko nie do twarzy.Są prawdy, których nie wystarczy dowieść, ale które trzeba dać uczuć; do tych należą prawdy moralne.Ogromnie wiele słów potrzeba, by nie powiedzieć prawdy.Przeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałsz, przeciwieństwem prawdy głębokiej może być inna głęboka prawda.