Ważne, że żyjesz w zgodzie ze sobą, nikogo nie udajesz i przed niczym nie uciekasz. Kiedy jesteś świadomie sobą i kochasz ten stan – jesteś szczęśliwy


ważne-że-żyjesz-w-zgodzie-ze-sobą-nikogo-nie-udajesz-i-przed-niczym-nie-uciekasz-kiedy-jesteś-świadomie-sobą-i-kochasz-ten-stan-jesteś
beata pawlikowskaważneżeżyjeszzgodziezesobąnikogonieudajeszprzedniczymuciekaszkiedyjesteśświadomiesobąkochasztenstanszczęśliwyże żyjeszżyjesz ww zgodziezgodzie zeze sobąnikogo nienie udajeszudajesz ii przedprzed niczymniczym nienie uciekaszkiedy jesteśjesteś świadomieświadomie sobąsobą ii kochaszkochasz tenten stanstan –– jesteśjesteś szczęśliwyże żyjesz wżyjesz w zgodziew zgodzie zezgodzie ze sobąnikogo nie udajesznie udajesz iudajesz i przedi przed niczymprzed niczym nieniczym nie uciekaszkiedy jesteś świadomiejesteś świadomie sobąświadomie sobą isobą i kochaszi kochasz tenkochasz ten stanten stan –stan – jesteś– jesteś szczęśliwy

Żyjesz, czujesz - jesteś żyty, jesteś czuty przez innych, a więc jesteś nieszczęśliwie - szczęśliwy. -Fryderyk Chopin
Żyjesz-czujesz-jesteś-żyty-jesteś-czuty-przez-innych-a-więc-jesteś-nieszczęśliwie-szczęśliwy
Uznaj, pojmij, nie jesteś sobą, nigdy nie jesteś sobą, nigdy, z nikim, w żadnej sytuacji; być człowiekiem to znaczy być sztucznym. -Anonim
uznaj-pojmij-nie-jesteś-sobą-nigdy-nie-jesteś-sobą-nigdy-z-nikim-w-żadnej-sytuacji-być-człowiekiem-to-znaczy-być-sztucznym
Ataku należy oczekiwać w następujących sytuacjach: - kiedy jesteś ugotowany - kiedy jesteś nie przygotowany. -Anonim
ataku-należy-oczekiwać-w-następujących-sytuacjach-kiedy-jesteś-ugotowany-kiedy-jesteś-nie-przygotowany
Gdy jesteś szczęśliwy - nie bądź pyszny, gdy jesteś biedny - nie upokarzaj się. -Kleobulos
gdy-jesteś-szczęśliwy-nie-bądź-pyszny-gdy-jesteś-biedny-nie-upokarzaj-ę
Aby być wielkim mistrzem, musisz uwierzyć, że jesteś najlepszy. Jeżeli nie jesteś, udawaj, że jesteś. -Muhammad Ali
aby-być-wielkim-mistrzem-musisz-uwierzyć-że-jesteś-najlepszy-jeżeli-nie-jesteś-udawaj-że-jesteś
Kimkolwiek jesteś, możesz być tylko sobą. -Aldona Różanek
kimkolwiek-jesteś-możesz-być-tylko-sobą