Ważniejsze jest, co ty myślisz o samym sobie, niż to, co o tobie myślą inni.


ważniejsze-jest-co-ty-myślisz-o-samym-sobie-ż-to-co-o-tobie-myślą-inni
senekaważniejszejestcotymyśliszsamymsobieniżtotobiemyśląinniważniejsze jestco tyty myśliszmyślisz oo samymsamym sobieco oo tobietobie myśląmyślą innico ty myśliszty myślisz omyślisz o samymo samym sobieco o tobieo tobie myślątobie myślą innico ty myślisz oty myślisz o samymmyślisz o samym sobieco o tobie myśląo tobie myślą innico ty myślisz o samymty myślisz o samym sobieco o tobie myślą inni

on sie­dzi smut­ny, zamyślony. po­deszła i zapytała. A: Chodzi o mnie? K: Myślisz że nie mam co ro­bić tyl­ko myśleć o tobie? A: Myślisz że na ni­kim więcej mi nie za­leży jak na tobie? ob­wróciła się i poszła. nig­dy więcej się nie zobaczyli Jeden z moich profesorów powiedział mi kiedyś: - cokolwiek napiszesz - jedni powiedzą, że to, co napisałeś, jest dobre, inni, że takie sobie, jeszcze inni, że do niczego - i wszystkie oceny będą słuszne. ks.Życie ludzkie jest zwykle ważniejsze niż czyjeś małe interesy.Ważniejsze jest, jak człowiek kieruje swym losem, niż jaki los przypadł mu w udziale.marzę o tobie czy mogę? proszę wy­raź zgodę pozwól mi myśleć o sobie świet­nie to robię kwiat­ki mam w głowie gdy tak myślę tyl­ko o tobie Co ważniejsze dla sukcesu: talent czy pracowitość? A co ważniejsze w rowerze: przednie czy tylne koło?