Waga jest z natury skłonna do kradzieży.


waga-jest-z-natury-skłonna-do-kradzieży
ramon gomez de la sernawagajestnaturyskłonnadokradzieżywaga jestjest zz naturynatury skłonnaskłonna dodo kradzieżywaga jest zjest z naturyz natury skłonnanatury skłonna doskłonna do kradzieżywaga jest z naturyjest z natury skłonnaz natury skłonna donatury skłonna do kradzieżywaga jest z natury skłonnajest z natury skłonna doz natury skłonna do kradzieży

Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-stałość-naszej-natury
Do wielu anomalii, do jakich skłonna jest natura ludzka, moraliści nigdy nie zaliczali zbytniej życzliwości wobec ludzi, którzy nas otwarcie lżą. -George Eliot
do-wielu-anomalii-do-jakich-skłonna-jest-natura-ludzka-moraliś-nigdy-nie-zaliczali-zbytniej-życzliwoś-wobec-ludzi-którzy-nas-otwarcie-lżą
Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-natury-jest-uzewnętrznieniem-natury