Walczymy nie o prawa ludzkie dla ludu, lecz o boskie prawa człowieka.


walczymy-nie-o-prawa-ludzkie-dla-ludu-lecz-o-boskie-prawa-człowieka
heinrich heinewalczymynieprawaludzkiedlaluduleczboskieczłowiekawalczymy nienie oo prawaprawa ludzkieludzkie dladla ludulecz oo boskieboskie prawaprawa człowiekawalczymy nie onie o prawao prawa ludzkieprawa ludzkie dlaludzkie dla ludulecz o boskieo boskie prawaboskie prawa człowiekawalczymy nie o prawanie o prawa ludzkieo prawa ludzkie dlaprawa ludzkie dla ludulecz o boskie prawao boskie prawa człowiekawalczymy nie o prawa ludzkienie o prawa ludzkie dlao prawa ludzkie dla ludulecz o boskie prawa człowieka

Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami.Bardziej interesują mnie prawa człowieka niż prawa kobiet.Bramy przepastne śmierci dla niektórych ludzi nie istnieją. Świadczą o prawdzie wielkości takiej, że prawa wielkości są inne, niż prawa małości.Z walki ludu z wyższymi klasami pochodzą wszystkie prawa wydane w interesie wolności.Nie mam prawa robić ani mówić czegokolwiek, co pomniejsza człowieka w jego własnych oczach. Liczy się nie to, co ja myślę o nim, lecz to, co on myśli o sobie samym. Uwłaczanie godności człowieka jest przestępstwem.Prawa są dobrami, które zasadzają się na władzy, gdy władza upada, upadają także prawa.