Walkę stworzyła na­tura, niena­wiść jest wy­nalaz­kiem człowieka.


walkę-stworzyła-na­tura-niena­wiść-jest wy­nalaz­kiem-człowieka
karel capekwalkęstworzyłana­turaniena­wiśćjest wy­nalaz­kiemczłowiekawalkę stworzyłastworzyła na­turaniena­wiść jest wy­nalaz­kiemjest wy­nalaz­kiem człowiekawalkę stworzyła na­turaniena­wiść jest wy­nalaz­kiem człowieka

Walkę stworzyła natura, nienawiść jest wynalazkiem człowieka.Je­dyną do­puszczalną niena­wiścią jest niena­wiść do sa­mej nienawiści...Ale w głębi ser­ca ja także stoczyłam swoją bitwę, walkę między moją praw­dziwą na­turą i na­turą oso­by, którą po­win­nam była się stać.Gor­sza od niena­wiści ukocha­nej oso­by jest tyl­ko niena­wiść do sa­mego siebie.