Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki.


walka-bez-wiary-w-zwycięstwo-jest-jedyną-walką-czystą-bez-premii-i-łapówki
stefan kisielewskiwalkabezwiaryzwycięstwojestjedynąwalkączystąpremiiłapówkiwalka bezbez wiarywiary ww zwycięstwozwycięstwo jestjest jedynąjedyną walkąwalką czystąbez premiipremii ii łapówkiwalka bez wiarybez wiary wwiary w zwycięstwow zwycięstwo jestzwycięstwo jest jedynąjest jedyną walkąjedyną walką czystąbez premii ipremii i łapówkiwalka bez wiary wbez wiary w zwycięstwowiary w zwycięstwo jestw zwycięstwo jest jedynązwycięstwo jest jedyną walkąjest jedyną walką czystąbez premii i łapówkiwalka bez wiary w zwycięstwobez wiary w zwycięstwo jestwiary w zwycięstwo jest jedynąw zwycięstwo jest jedyną walkązwycięstwo jest jedyną walką czystą

Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem. -Stefan Żeromski
walka-z-miłośą-to-walka-niemal-z-życiem-bo-miłość-jest-życia-rdzeniem
Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu. -Milian Kundera
walka-człowieka-przeciw-władzy-jest-walką-pamię-przeciw-zapomnieniu
śmier­telną chwałą się przyoblekli z bez­nadziejną walką ożenieni bo­gom woj­ny na żer rzuceni spoczy­wają na tym skraw­ku ziemi gdzie morze śpiewa im do snu  -Adamo70
śmier­telną-chwałą ę-przyoblekli-z-bez­nadziejną-walką-ożenieni-bo­gom-woj­ny-na żer-rzuceni-spoczy­wają-na tym-skraw­ku-ziemi
Wiersze: to jest właśnie walka ze światem. -Stefan Napierski
wiersze-to-jest-właśnie-walka-ze-światem
Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
walka-jest-ojcem-wszelkiego-stworzenia