Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu.


walka-człowieka-przeciw-władzy-jest-walką-pamię-przeciw-zapomnieniu
milian kunderawalkaczłowiekaprzeciwwładzyjestwalkąpamięcizapomnieniuwalka człowiekaczłowieka przeciwprzeciw władzywładzy jestjest walkąwalką pamięcipamięci przeciwprzeciw zapomnieniuwalka człowieka przeciwczłowieka przeciw władzyprzeciw władzy jestwładzy jest walkąjest walką pamięciwalką pamięci przeciwpamięci przeciw zapomnieniuwalka człowieka przeciw władzyczłowieka przeciw władzy jestprzeciw władzy jest walkąwładzy jest walką pamięcijest walką pamięci przeciwwalką pamięci przeciw zapomnieniuwalka człowieka przeciw władzy jestczłowieka przeciw władzy jest walkąprzeciw władzy jest walką pamięciwładzy jest walką pamięci przeciwjest walką pamięci przeciw zapomnieniu

Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem.Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki.Ponieważ więc książę obowiązany jest umieć używać bestii, powinien sobie wybrać lisa i lwa, lew bowiem nie poradzi przeciw sieciom, lis nie poradzi przeciw wilkom. Należy więc być lisem, aby się poznać na sieciach, i lwem, aby odstraszać wilków.Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie - podczas buntu robotników w Poznaniu, 1957.O ile udało mi się zaobserwować, każde wprowadzenie młodej władzy przechodzi przez kilka etapów. Na początku jest to triumf rozumu, duch krytycyzmu, walka z przesądami. Potem następuje drugi okres. Biorą górę mroczne siły Walka jest wychowawczynią wolności.