Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu.


walka-człowieka-przeciw-władzy-jest-walką-pamię-przeciw-zapomnieniu
milian kunderawalkaczłowiekaprzeciwwładzyjestwalkąpamięcizapomnieniuwalka człowiekaczłowieka przeciwprzeciw władzywładzy jestjest walkąwalką pamięcipamięci przeciwprzeciw zapomnieniuwalka człowieka przeciwczłowieka przeciw władzyprzeciw władzy jestwładzy jest walkąjest walką pamięciwalką pamięci przeciwpamięci przeciw zapomnieniuwalka człowieka przeciw władzyczłowieka przeciw władzy jestprzeciw władzy jest walkąwładzy jest walką pamięcijest walką pamięci przeciwwalką pamięci przeciw zapomnieniuwalka człowieka przeciw władzy jestczłowieka przeciw władzy jest walkąprzeciw władzy jest walką pamięciwładzy jest walką pamięci przeciwjest walką pamięci przeciw zapomnieniu

Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem. -Stefan Żeromski
walka-z-miłośą-to-walka-niemal-z-życiem-bo-miłość-jest-życia-rdzeniem
Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki. -Stefan Kisielewski
walka-bez-wiary-w-zwycięstwo-jest-jedyną-walką-czystą-bez-premii-i-łapówki
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie - podczas buntu robotników w Poznaniu, 1957. -Józef Cyrankiewicz
każdy-prowokator-czy-szaleniec-który-odważy-ę-podnieść-rękę-przeciw-władzy-ludowej-niech-będzie-pewien-że-mu-tę-rękę-władza-odrąbie