Walka jest normalnym zadaniem ludzkości - bitwa nie.


walka-jest-normalnym-zadaniem-ludzkoś-bitwa-nie
cyprian kamil norwidwalkajestnormalnymzadaniemludzkościbitwaniewalka jestjest normalnymnormalnym zadaniemzadaniem ludzkościludzkościbitwabitwa niewalka jest normalnymjest normalnym zadaniemnormalnym zadaniem ludzkościzadaniem ludzkościbitwa niewalka jest normalnym zadaniemjest normalnym zadaniem ludzkościnormalnym zadaniem ludzkościwalka jest normalnym zadaniem ludzkościjest normalnym zadaniem ludzkości

Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem.Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki.Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu.Kiedy wreszcie zrozumiesz, że bycie normalnym nie jest koniecznie cnotą? Wskazuje raczej na brak odwagi.To, co w snach jest najpiękniejsze, to niewiarygodne spotkanie ludzi i rzeczy, które w normalnym życiu nigdy by się nie spotkały.Słowo miłość jest dla chrześcijan przegraną bitwą, którą należy ponownie wygrać.