Walka jest normalnym zadaniem ludzkości - bitwa nie.


walka-jest-normalnym-zadaniem-ludzkoś-bitwa-nie
cyprian kamil norwidwalkajestnormalnymzadaniemludzkościbitwaniewalka jestjest normalnymnormalnym zadaniemzadaniem ludzkościludzkościbitwabitwa niewalka jest normalnymjest normalnym zadaniemnormalnym zadaniem ludzkościzadaniem ludzkościbitwa niewalka jest normalnym zadaniemjest normalnym zadaniem ludzkościnormalnym zadaniem ludzkościwalka jest normalnym zadaniem ludzkościjest normalnym zadaniem ludzkości

Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem. -Stefan Żeromski
walka-z-miłośą-to-walka-niemal-z-życiem-bo-miłość-jest-życia-rdzeniem
Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki. -Stefan Kisielewski
walka-bez-wiary-w-zwycięstwo-jest-jedyną-walką-czystą-bez-premii-i-łapówki
Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu. -Milian Kundera
walka-człowieka-przeciw-władzy-jest-walką-pamię-przeciw-zapomnieniu
Kiedy wreszcie zrozumiesz, że bycie normalnym nie jest koniecznie cnotą? Wskazuje raczej na brak odwagi. -Autor nieznany
kiedy-wreszcie-zrozumiesz-że-bycie-normalnym-nie-jest-koniecznie-cnotą-wskazuje-raczej-na-brak-odwagi
To, co w snach jest najpiękniejsze, to niewiarygodne spotkanie ludzi i rzeczy, które w normalnym życiu nigdy by się nie spotkały. -Milan Kundera
to-co-w-snach-jest-najpiękniejsze-to-niewiarygodne-spotkanie-ludzi-i-rzeczy-które-w-normalnym-życiu-nigdy-by-ę-nie-spotkały
Słowo miłość jest dla chrześcijan przegraną bitwą, którą należy ponownie wygrać. -Leon Joseph Suenens kard
słowo-miłość-jest-dla-chrześcijan-przegraną-bitwą-którą-należy-ponownie-wygrać