Walka jest wychowawczynią wolności.


walka-jest-wychowawczynią-wolnoś
friedrich nietzschewalkajestwychowawczyniąwolnościwalka jestjest wychowawczyniąwychowawczynią wolnościwalka jest wychowawczyniąjest wychowawczynią wolnościwalka jest wychowawczynią wolności

Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem. -Stefan Żeromski
walka-z-miłośą-to-walka-niemal-z-życiem-bo-miłość-jest-życia-rdzeniem
Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki. -Stefan Kisielewski
walka-bez-wiary-w-zwycięstwo-jest-jedyną-walką-czystą-bez-premii-i-łapówki
Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu. -Milian Kundera
walka-człowieka-przeciw-władzy-jest-walką-pamię-przeciw-zapomnieniu
Miłość mężczyzny i kobiety jest walką. -August Strindberg
miłość-mężczyzny-i-kobiety-jest-walką
Nasze życie jest ciągłą walką. -Eurypides
nasze-życie-jest-ągłą-walką