Walka lub śmierć kończy bój albo nicość!


walka-lub-śmierć-kończy-bój-albo-nicość
george sandwalkalubśmierćkończybójalbonicośćwalka lublub śmierćśmierć kończykończy bójbój alboalbo nicośćwalka lub śmierćlub śmierć kończyśmierć kończy bójkończy bój albobój albo nicośćwalka lub śmierć kończylub śmierć kończy bójśmierć kończy bój albokończy bój albo nicośćwalka lub śmierć kończy bójlub śmierć kończy bój albośmierć kończy bój albo nicość

Tylko jeszcze jedna niezbędna masakra kapitalistów albo komunistów, lub faszystów, lub chrześcijan, lub heretyków, a już znajdziemy się w złotej przyszłości. -Aldous Huxley
tylko-jeszcze-jedna-niezbędna-masakra-kapitalistów-albo-komunistów-lub-faszystów-lub-chrześcijan-lub-heretyków-a-już-znajdziemy-ę-w-złotej
Ludzie umierają na śmierć. Przed­mioty na nicość. -Manuela Gretkowska
ludzie-umierają-na śmierć-przed­mioty na nicość
Albo zwycięstwo, albo śmierć. -Anonim
albo-zwycięstwo-albo-śmierć
Miłość łatwiej znosi nieobecność lub śmierć niż zwątpienie lub zdradę. -Andre Maurois
miłość-łatwiej-znosi-nieobecność-lub-śmierć-ż-zwątpienie-lub-zdradę
Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem. -Stefan Żeromski
walka-z-miłośą-to-walka-niemal-z-życiem-bo-miłość-jest-życia-rdzeniem
Pi­sarz stwarza wizję życia. Czy­tel­nik może ją przyjąć lub od­rzu­cić, po­kochać lub zniena­widzić. Jed­na obojętność niesie książce śmierć. -Jerzy Andrzejewski
pi­sarz-stwarza-wizję-życia-czy­tel­nik może-ją przyjąć-lub-od­rzu­ć-po­kochać-lub-zniena­widzić-jed­na obojętność-niesie