Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna.


walka-o-wolność-gdy-ę-raz-zaczyna-z-ojca-krwią-spada-dziedzictwem-na-syna
george gordon byronwalkawolnośćgdysięrazzaczynaojcakrwiąspadadziedzictwemnasynawalka oo wolnośćgdy sięsię razraz zaczynaz ojcaojca krwiąkrwią spadaspada dziedzictwemdziedzictwem nana synawalka o wolnośćgdy się razsię raz zaczynaz ojca krwiąojca krwią spadakrwią spada dziedzictwemspada dziedzictwem nadziedzictwem na synagdy się raz zaczynaz ojca krwią spadaojca krwią spada dziedzictwemkrwią spada dziedzictwem naspada dziedzictwem na synaz ojca krwią spada dziedzictwemojca krwią spada dziedzictwem nakrwią spada dziedzictwem na syna

Syn irytuje ojca zupełnie inaczej niż inni ludzie, to jest inny rodzaj irytacji, kiedy ojciec jest zirytowany z powodu syna, to jest rzeczywiście prawdziwa irytacja. -Gertruda Stein
syn-irytuje-ojca-zupełnie-inaczej-ż-inni-ludzie-to-jest-inny-rodzaj-irytacji-kiedy-ojciec-jest-zirytowany-z-powodu-syna-to-jest-rzeczywiście
Syn irytuje ojca zupełnie inaczej niż inni ludzie to jest inny rodzaj irytacji kiedy ojciec jest zirytowany z powodu syna to jest rzeczywiście prawdziwa irytacja. -Gertruda Stein
syn-irytuje-ojca-zupełnie-inaczej-ż-inni-ludzie-to-jest-inny-rodzaj-irytacji-kiedy-ojciec-jest-zirytowany-z-powodu-syna-to-jest-rzeczywiście
Jabłko spada z drzewa tylko raz. -Karol Bunsch
jabłko-spada-z-drzewa-tylko-raz
co za nowina! będę miał syna! drżę o swe zdrowie gdy żona się dowie  -poeta wyklęty
co za nowina-będę-miał-syna-drżę-o swe-zdrowie-gdy-żona ę-dowie 
Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem. -Stefan Żeromski
walka-z-miłośą-to-walka-niemal-z-życiem-bo-miłość-jest-życia-rdzeniem